• pomoc a podporu osobám ohroženým sociálním vyloučením, seniorům a osobám se zdravotním postižením,
  • informace o sociálních službách, případné zajištění dané služby,
  • sociální poradenství,
  • ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění